PAPER SURO:

Model Valencia

Model compost per diverses peces de suro de diferents mides, barrejat amb granulat més petit.

Aplicacions: Parets, etiqueteria, enquadernació, arts gràfiques i manualitats.