PAPER SURO:

Model Segovia

Model composat per peces de suro de diferents mides, barrejats amb granulats més petits.

Aplicacions: Parets, etiqueteria, enquadernació, arts gràfiques i manualitats.