PAPER SURO:

Model Sils

Model fabricat amb restes de taps i encenalls de suro que han estat rebutjats durant la producció de taps. Articor reutilitza aquests materials.

Aplicacions: Parets, etiqueteria, enquadernació, arts gràfiques i manualitats.