PAPER SURO:

Model Tarragona

Model compost per peces de suro de diferents mides, barrejant granulats i peces més grans.

Aplicacions: Parets, etiqueteria, enquadernació, arts gràfiques i manualitats.